previous pauseresume next

تاریخچه

تاریخچه

واحد نقص ایمنی به عنوان واحد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۲ با کسب موافقت نامه اصولی از طرف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سرپرستی خانم دکتر رویا شرکت به عنوان یک مرکز تحقیقات مستقل به فعالیت خود ادامه داد. این مرکز در حال حاضر دارای شورای پژوهشی و شورای راهبردی با حدود ۶۰ عضو از محققین و افراد هیأت علمی دانشگاه در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی مختلف می باشد و مأموریت دارد با نوآوری و متدهای کم هزینه تشخیصی درمانی به بیماران نقص ایمنی کمک نموده، برخی از مشکلات و موانع فعلی را مرتفع سازد و بر میزان تحقیقات دانشگاه بیفزاید.
اشتراک در تاریخچه