previous pauseresume next

دو ژن جدید عامل بیماری های نقص ایمنی اولیه کشف شد.

طی همکاری مشترک مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دانشکده پزشکی هانور آلمان، ژن جدید STK4 برای اولین بار در جهان در یک خانواده ایرانی مبتلا به بیماری نقص ایمنی در استان اصفهان کشف و ثبت گردید. این ژن بعنوان یکی از علل بیماریهای نقص ایمنی اولیه معرفی گردیده است.

 سرکار خانم دکتر شرکت، مدت زمان اجرای این طرح پژوهشی و کشف این ژن را دو سال ونیم اعلام کرد و گفت: این ژن در افرادی شناخته شد که تعداد سلول های خونی و برخی گلبول های سفیدشان کاهش می یابد و دچار عفونت قارچی و ویروسی در نقاط مختلف بدن ازجمله ریه می شوند.پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تاکنون۲۰۰ نوع ژن بیماری نقص ایمنی اولیه در جهان شناخته شده است، افزود: این دستاورد علمی یکی از ژن های جدید در بیماری های نقص ایمنی اولیه است.این ژن با مشارکت مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دانشکده پزشکی هانور آلمان، کشف وثبت شده است.گفتنی است ژن جدید STK۴ اخیرا در مجله بین المللی بلاد چاپ شده است.در ضمن، مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی موفق به کشف ژن دیگری در سال گذشته  شده است.